Slektsnemdas lokalhistoriske treff er nå i gang igjen. I partallsuker, mellom kl 17.00 og 19.00 kan du komme til bibliotekets lokalhistoriske rom og diskutere slekt og buplasser med slektsnemda. En flott mulighet til å få svar på lokalhistoriske spørsmål. I første runde settes det opp treff frem til og med uka etter påske (uke 14), men det kan bli aktuelt å utvide med flere treff om det er interesse for det.

I forhold til gjeldende smittevernregler setter vi antallsbegrensning mht deltakere pr treff.

VELKOMMEN!

Translate »