Historien om Inderøy bibliotek

Noen utvalgte årstall i Inderøy bibliotek sin snart 170-årige historie:

1838: Skriv fra Kyrkje- og undervisningsdepartementet om «Opprettelse av de hensiktsmessige almuebibliotek i landdistriktene» lagt fram for herredsstyret i Inderøy 6. februar. Men det gikk enda noen år før saken på nytt kom på dagsorden. Soknepresten i Inderøy ble en viktig pådriver, da formannskapet var noe lunken til saken. Ordføreren var særlig imot å få saken inn på kommunens budsjett og å utlikne utgiftene på matrikkelskylda. Men soknepresten allierte seg med skolefolket og stod på videre.

1852: 15. mai vedtak i herredsstyret i Inderøy om å opprette bibliotek. I forkant hadde bygdefolket underskrevet lister om at de ønsket et bibliotek, og det var innsamlet et frivilling tilskudd på 4 spdlr til opprettelsen. Herredsstyret bevilget videre 16 spdlr, samt at en søknad om økonomisk støtte ble sendt regjeringa. Den 23. desember 1852 kan soknepresten meddele at «det er tilstaaet Inderøen prestegjeld 20 spdlr til hjelp af statskassen ved opprettelse af et Almuebibliotek». I 1852 kom biblioteket altså inn på kommunebudsjettet med 16 spdlr, det utgjorde 2,1% av hele budsjettet.

Mot slutten av 1860-åra var det nedgangstider innen kultur og åndsliv, noe som også fikk negativ virkning for bibliotekene. Økonomiske nedgangstider, manglende statsstøtte og økende utvandring. Trange kår for bibliotekene generelt.

1854: Ordfører Herman Løchen og varaordfører og handelsmann L. D. Muus ble valgt til å bistå soknepresten ved innkjøp av bøker og til å sitte i styret for biblioteket. 9. desember 1854 la «directionen for biblioteket» fram regler for utlån. Disse skulle trykkes opp i 200 eksemplarer og limes inn i hver bok. Og det skulle skaffes et høvelig bokskap. Og trolig ble boksamlingen åpnet til jul i 1854. Inderøyningene hadde fått bibliotek!

Ca. 1870: Biblioteket i Inderøy lagt ned på grunn av dårlige økonomiske tider.

1876: Biblioteket i drift på nytt. De første årlige tilskuddene fra Stortinget kom.

1896: Folkeboksamlinger opprettet på Røra og Sandvollan. Senere fulgte kretsene Lyngstad og Utøy.

1935: Første bibliotekloven for Norge kom. Gratisprinsippet slås fast. Loven revideres i 1947.

1953: Inderøy folkeboksamling drev godt. Trønder-Avisa skrev følgende den 2. september 1953: «Inderøy folkeboksamling har no fått godt rom i heradshuset på Straumen. Boksamlinga hadde i fjor 993 utlån og av dette 595 band skjønlitteratur og 398 faglitteratur. Det vart i fjor kjøpt inn 48 nye bøker, så ein har no 1302 band i boksamlinga.»

1966: Avtale om felles bibliotek mellom Inderøy folkebibliotek og Inderøy ungdomsskole.

1985: Ny lov om folkebibliotek, og endringer i grunnskoleloven som påla folkebibliotek og grunnskoler å etablere et fast samarbeid.

Sist i 1980-åra: Nye medier inn i biblioteket: lydbøker, musikk på LP og kassetter.

Først i 1990-åra: Videofilmene inn i mediastammen. Det ble av fylkesbiblioteket igangsatt en depotordning med videofilmer for barn. Depotet sirkulerte mellom folkebibliotekene i fylket og førte til at nye brukere «oppdaget» biblioteket. Økning i utlån både av bøker og andre medier.

1993: Dataverdenen inntar biblioteket vårt. Hele mediebestanden blir nå registrert inn på datasystemet «Media». Kortkataloger og manuelt utlån ble nå en saga blott. Stort fremskritt.

1997: Tilgang til Internett ved biblioteket.

1998: Samarbeidsavtale mellom Inderøy folkebibliotek og Inderøy videregående skole. En styrke for begge parter. I og med at Inderøy folkebibliotek nå også var skolebibliotek for både ungdomsskolen og videregående skole, ble det vedtatt å endre navn til Inderøy bibliotek. Nytt biblioteksystem «Mikromarc 2» ble tatt i bruk.

2002: Vedtak i kommunestyret om bygging av nytt bibliotek.

24. november 2003: Vi flyttet inn i nytt bibliotek i tilknytning til Inderøy kulturhus! Åpning med Anne Cath. Vestly.

2007: Biblioteket overtar ansvaret for registrering og utlån av lærebøkene ved Inderøy videregående skole.

2008: Biblioteket overtar rom i 2. etasje, en ny lokalsamling og  avdeling for spesialsamlinger Inderøy videregående etableres.

2010: Inderøy bibliotek på facebook. Inderøy bibliotek med i felles transportordning for Trøndelag. Inderøy bibliotek deltager i prosjektet «Litteraturhus Nord-Trøndelag».

2011: 1. januar overtok Inderøy bibliotek driften av Mosvik skole- og folkebibliotek. Dette var en midlertidig ordning i påvente av kommunesammenslåing 01.01.2012.

2012: Fom 1. januar og kommunesammenslåing: Mosvik bibliotek er filial under Inderøy bibliotek.

2013: Fom. 1. januar går Mosvik filial over til å være rent skolebibliotek. Oppstart lørdagsåpent bibliotek. Avtale om felles skolebibliotektjeneste inngås mellom Sakshaug skole og Inderøy bibliotek. Inderøy bibliotek deltager i prosjektet «Nord-Trøndelag leser». Nettustillingen http://fagrefjord.no/ (nynorsk utsyn frå Vinjesteinen) lanseres, et samarbeidsprosjekt mellom Pronomen kommunikasjonsdesign v/Bjørnar Skjesol og Inderøy bibliotek.

2014: Ny biblioteklov av 01.01.2014, med viktig endring i formålsparagrafen; folkebibliotekene skal være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt. 11. juni starter bibliotekene i Nord-Trøndelag utlån av ebøker!

2015: I forbindelse med byggingen av Inderøy oppvekst- og kultursenter (IOKS) flytter biblioteket i juni midlertidig inn i ny minihall. Biblioteket overtar ansvaret for registrering og utlån av lærebøkene for ungdomsskolen. Nasjonal bibliotekstrategi ble legges fram.

2016: 2. april åpner biblioteket i flotte, nyrenoverte lokaler i AKSET kultur- og skolesamfunn -sammen med Inderøy kulturskole, Sakshaug skole, Inderøy ungdomsskole, Inderøy videregående skole og Inderøy kulturhus! Stor åpningsforestilling for alle i AKSET 27. september.

2019: Nasjonalt markering av Bokåret 2019. Inderøy bibliotek mottar sammen med de øvrige Innherredsbibliotekene prosjektmidler fra Nasjonalbiblioteket til ulike markeringer av jubileet. Åpning av Bokåret lokalt 19. januar med Hakkebakkeskogen, lunsjbokprat og servering av kaffe, saft og kake. I juni kickoff for Sommerles med barnebokforfatter Marius Morlaug. «Bokarven etter Lorns og Mary» 26. september med fokus på Inderøyforfatterne Lorns Fossum og Mary Hegge. Og felles avslutningsforestilling «Humor i litteraturen» i AKSET kultur- og skolesamfunn for alle Innherredsbibliotekene, med forfatterne Ingrid Drangsholt, Willy Ustad Karin Kjølner og Sunniva Axelsson. Inderøy bibliotek mottar prosjektmidler fra Fylkeskommunen til Folkeverkstedsatsning. Ny nasjonal bibliotekstrategi lansert, med økt fokus på formidling og å nå nye brukergrupper.

2020: Coronaviruset rammer verden. I bibliotekverden utvikles nye digitale tjenester. Ny hjemmeside for Inderøy bibliotek lanseres. Vi tar i bruk Bookbites for ebøker/elydbøker og starter opp strømming av film gjennom Filmoteket. Biblioteket stenges fom fredag 13. mars og åpner igjen 1. juni. I denne perioden utvikles tjenesten hente/bringe-bibliotek.

2021: Folkeverkstedet i Inderøy bibliotek åpnes 21. mai! Et skaperrom for hele kommunen med tilgang på 3D-printere, kraftige PC’er med ulik programvare, symaskiner, overlockmaskiner, vinylkutter, varmpresse, tegneblokker, micro:bits-sett, verktøy og mye mer.

 

(kilder: artikkelen «Folkeboksamlingar – ved lærar Ole Hegge», fra Inderøyboka bind 1, del 2, samt samtaler med tidligere bibliotekar ved Inderøy bibliotek, Liv Kristin Høyem) 

Translate »