Om oss

Inderøy bibliotek er et kombinasjonsbibliotek beliggende i AKSET kultur- og skolesamfunn. Her er vi en av seks virksomheter som samarbeider tett og deler hus. Foruten Inderøy bibliotek huset AKSET Inderøy videregående skole, Inderøy ungdomsskole, Sakshaug skole, Inderøy kulturskole og Inderøy kulturhus. Som kombinasjonsbibliotek er vi foruten å være folkebibliotek for Inderøy kommune, også skolebibliotek for de tre skolene i AKSET.

Biblioteket er en aktiv og levende møteplass hvor barn, ungdom, voksne og eldre treffes og samhandler. I det daglige er det et yrende liv i lokalene; bøker og andre medier lånes, folk sitter og leser aviser og tidsskrifter, noen jobber med lekser, andre spiller sjakk eller driver med gruppearbeid. Her kjører vi små og store arrangementer – som lunsjbokprat og nynorsk lesering, forfatterbesøk og foredrag, åpen kulturkafè og norsktrening, bokprat og høytlesning til skoleklasser, kurs og verksted…

Vi jobber etter bibliotekloven som i § 1. Målsetting sier:

Folkebibliotekene skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet, gjennom aktiv formidling og ved å stille bøker og andre medier gratis til disposisjon for alle som bor i landet. Folkebibliotekene skal være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt. Det enkelte bibliotek skal i sine tilbud til barn og voksne legge vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet. […]                                                                                                         (Lov om folkebibliotek. Lov 21. juni 2013 nr. 95)

    

     

Biblioteket er gratis og for alle, velkommen!

Translate »