Hva vet arkeologene egentlig om Inderøy?
Geir Grønnesby fra Vitenskapsmuseet presenterer lokal arkeologi med utgangspunkt i sin egen doktoravhandling om eldre jernalder og overgangen til yngre jernalder i Trøndelag.
Dette er første arrangement på veien mot det tredje bindet av Bygdebok for Inderøy. «Bygd i begynnelse» skal fortelle om bygda vår i den lange perioden fram til 1800. Bygdeboknemnda håper på bred interesse og deltagelse i den store samtalen fram til ferdig bok.
Arrangementet er i samarbeid med Inderøy museum- og historielag og Mosvik museum- og historielag.
Translate »