Det er en stor ære for oss i Inderøy bibliotek å få motta den første Mangfolds- og likestillingsprisen i Inderøy!

Det er Inderøy kommune/komite folk som deler ut prisen til en aktør som har bidratt til å fremme likestilling, inkludering og mangfold i kommunen.

Innstillingskomitéen pekte i sin tildeling på bibliotekets rolle som en gratis, inkluderende møteplass i inderøysamfunnet og at «biblioteket representerer inkludering på et bredt nivå – både som arena og som aktør, og bidrar på mange vis til å gjøre Inderøy inkluderende og mer åpent samfunn». Og videre: «Biblioteket har gjennom mange år vært en viktig møteplass for alle. De siste årene har det vært et naturlig samlingspunkt, for barn og ungdom, voksne med ulike språk og eldre. Her er alle velkommen!»

Innstillingskomiteen sider videre at biblioteket møter innbyggerne på ulike plattformer. «Om det er gjennom den tradisjonelle boka, gjennom lunsjbokprat eller lesering, åpen kulturkafe, samarbeid med faggrupper som minoriteter i AKSET, gjennom sosiale medier, over sjakkbrettet eller i folkeverkstedet – formidling, samfunnsdeltakelse og inkluderende innbyggermøter står alltid i fokus».

Ved utdelingen under Straumen Open fikk biblioteket, representert ved biblioteksjef Ane Vestby Øiesvold, et flott diplom og et pengebeløp på 10.000 kr. Vi takker Inderøy kommune og komite folk for tildelingen og alle gode ord. Og ikke minst vil vi takke inderøyningene for at de er glade i og bruker biblioteket sitt! Biblioteket kommer til å fortsette å jobbe for gode og trygge møteplasser for ALLE.

(Foto fra utdelingen av prisen: Inderøyningen)

Translate »