Inderøy museums-og historielag inviterer til et nytt bygdebokverksted på Inderøy bibliotek om folk og røvere på 1700-tallet.
Tine Berg Floater er verdaling og underdirektør i Riksarkivet. Hun kommer for å fortelle om hvordan rettssaker og rettstilstanden var på 1700-tallet. Hun vil fortelle fra boka hun har skrevet fra Verdal, fortelle om rettshistorien før 1814 og gi noen røverhistorier som eksempler. I tillegg blir det spørsmål og samtale om hvordan gammelt rettsmateriale kan brukes i den kommende bygdeboka for Inderøy. Hva er mulig å få til ut fra eksisterende kilder?

Dette er andre arrangement på veien mot det tredje bindet av Bygdebok for Inderøy. «Bygd i begynnelse» skal fortelle om bygda vår i den lange perioden fram til 1800. Bygdeboknemnda håper på bred interesse og deltagelse i den store samtalen fram til ferdig bok.

Translate »