Kan du tenke deg å bli leseombud?

Et leseombud er en frivillig som leser høyt for dem som ikke lengre kan lese selv. De fleste leser på institusjoner som bo- og rehabiliteringshjem, eldresentre eller bibliotek. Noen leser til flere personer samlet, feks ved ettermiddagskaffen, mens andre velger å lese for en person. Alle som leser høyt kan bli leseombud. Leseombudene kan være frivillige, eller ansatte som leser for beboere på arbeidsplassen sin.

Det er foreningen «Leser søker bok» som nasjonalt står bak ordningen. Målet er at alle, uansett leseferdighet, skal få tilgang på gode leseopplevelser. De lokale leseombudene blir sammen med sitt biblioteke invitert til årlige inspirasjonssamlinger i regi av Leser søker bok og fylkesbibliotekene. Det kan være fine muligheter for faglig påfyll og til å treffe leseombud fra andre kommuner.

Her i Inderøy har vi periodevis hatt flere leseombud i aksjon, og det har vært givende for både leseombud og de som har blitt lest for. Å komme i gang med leseombudordningen igjen er derfor svært etterlengtet!

Kontakt oss om du kan tenke deg å være leseombud eller ønsker mer informasjon, epost bibliotek@inderoy.kommune.no eller på telefon 74600819.

Les mer om ordningen her!

Translate »